קבלת טופס 4

 

טופס 4 או בשמו השני טופס אישור אכלוס נחשב לאחד האישורים הסופיים בכל תהליך בנייה, בין אם מדובר בבניין מגורים ובין אם בבית צמוד קרקע. לאחר שתהליך הבנייה מסתיים מגישים בקשה לקבלת טופס 4 לרשות המקומית שמתחילה את הליך בדיקת המבנה במטרה לחברו לתשתיות השונות.

מי מגיש טופס 4?

מי שמגיש את הבקשה לקבלת הטופס הם האדריכל, המהנדס, הקבלנים ושאר בעלי מקצוע שלקחו חלק בפרויקט. לאורך תהליך הבניה יש להחתים את כל אותם בעלי מקצוע. את הבקשה בעל ההיתר מגיש. בבניין בעל ההיתר הוא היזם או הקבלן המבצע, לעומת זאת בבית פרטי, בעל ההיתר הוא בעל הקרקע.

למרות שבמצב של בניין מגורים מי שמגיש את הבקשה לקבל טופס 4 הוא הקבלן או היזם, הרוכשים של הדירות חייבים לעקוב אחרי תהליכי הבניה בהתאם להיתרים ולמנוע מצב של עיכובים או כל מיני בעיות אחרות בהגשת הטופס.

מי שנותן את האישור לטופס 4 הוא המהנדס מטעם הרשות המקומית, זאת לאחר שבדק את כשירות המבנה למגורים, חיבור לתשתיות החשמל, הטלפון, המים, התקשורת ועוד.

חשיבותו של טופס 4

מדובר בטופס קריטי ומה שבפועל קורה הוא שמחוסר ידע והבנה לגביו נוצרים עיקובים. אם למשל אין התאמה בין תהליכי הבניה להיתרים, לא יונפק טופס 4 על ידי הועדה המקומית, עד לכשהקבלן יסדיר את כל הצעדים שבוצעו נגד ההיתר. הטופס קובע את התאריך שסיימו לבנות את המבנה באופן סופי וכי ניתן לאכלס בו דיירים. בכדי שלא יהיו בעיות ועיקובים עם הנפקת הטופס, יש להכיר את משמעותו כבר בתחילת הדרך ולפעול למען הוצאות.

אילו תנאים קיימים בכדי שניתן להגיש טופס 4?

לפני שנכתוב את התנאים הרבים להגשת הבקשה, חשוב לזכור כי גם הבקשה לטופס וגם שאר המסמכים שיש להגיש ביחד איתה חייבים להיות חתומים על ידי עורך הבקשה, בעל ההיתר, המודד והאחראי לביצוע ביקורות. להלן התנאים לקבלת טופס 4:

  • בדיקת התאמת הבניין להיתרי הבנייה
  • אישור מהנדס שהמבנה ראוי למגורים ונעשו בו עבודות חיזוק לפי החוק
  • אישור בדיקת תקינות בטון בשלד
  • תעודה של מכון התקנים על אטימות המרחב כולל דו“ח מרחב מוגן ותצהיר של המהנדס.
  • אישור שחתום על ידי האדריכל בגין התאמת המבנה להיתרים ללא שינויים או תוספות
  • אישור מכבי אש
  • אישור מערכת גז תקינה
  • תקינות מערכות ניקוז ואינסטלציה לפי התקן
  • אישור לפינוי מבנים זמניים שהוקמו באתר הבנייה
  • תצהיר מטעם המודד המפרט כי הנכס אכן נבנה בהתאם למקום לפי כל ההיתרים וכי המדידה כוללת את המפלסים הסופיים של המבנה כולל המיקום שלו

 

כל האישורים הללו מוגשים בכדי להציג שהמבנה נבנה על פי המוסכם וכדי להראות שהמבנה אכן ראוי ובטוח למגורים על פי החוק ועל פי כל התקנים הקבועים בו.