מכירת דירה שהתקבלה בירושה

ישראלים רבים מקבלים בירושה נכס כמו בית או דירה מקרובי משפחה או מגורמים אחרים. זה קורה בדרך כלל כאשר ההורים הולכים לעולמם והם משאירים לילדיהם בירושה את הדירה שבה הם גרו ולעיתים גם נכסי נדל"ן אחרים. יש מקרים שבהם הילדים או אחד מהם מעוניין לרכוש את הנכס לעצמו ויש גם מקרים אחרים שבהם כולם מעוניינים לבצע את מכירת דירה שהתקבלה בירושה ולחלק את הכספים ביניהם.

צו קיום צוואה

לאחר ימי האבל הקשים, היורשים באמצעות עורך הדין לענייני משפחה פותחים את הצוואה אם היא קיימת, או לחלופין מבקשים מבית המשפט להוציא צו קיום צוואה ועל פיו יחולק הרכוש והממון באופן שווה בין כל היורשים החוקיים.

על פי הצוואה יש לוודא בשלב ראשון שהדירה אכן מיועדת ליורשים על פי הפרטים שלהם, שמותיהם, ומספרי תעודת הזהות שלהם, ורק לאחר מכן אפשר לקדם את מכירת דירה שהתקבלה בירושה.

מכירת נכס שהתקבל בירושה מתבצעת אם כל האחים מסכימים לבצע מהלך זה ולכן אפשר לקדם הליך זה. אך אם אחד האחים או כמה מהם אינם מעוניינים למכור את הנכס עקב סיבות סנטימנטליות או אחרות, יש למצוא לכך פתרון הוגן אחר.

רישום בטאבו וחלוקת עיזבון

אם בוצעה מכירת דירה שהתקבלה בירושה עורך הדין לענייני מקרקעין שמטפל בהליך זה רושם בשלב ראשון בטאבו הערת אזהרה לטובת הקונים לאור התחלתו של תהליך המכירה. לאחר קבלת הכספים ופינוי הנכס מהתכולה יבוצע רישום מלא של בעל הנכס ברישומי לשכת המקרקעין המחוזית.

עורך הדין שהוא נאמן לכספים שהתקבלו, מקזז מהכספים הללו הוצאות כמו שכר טרחה של עורך הדין אגרות וכו' ואת היתרה הוא מחלק באופן שווה בין כל האחים.

מס שבח

אחת ההוצאות הגדולות בעת מכירת נכס היא תשלום מס שבח למשרד האוצר שיכול להגיע לעשרות אלפי ₪ וגם למאות אלפי ₪ עבור דירות בעלות ערך כספי גבוה. אך במקרים של קיום צוואה אין מס שבח במכירת דירה בירושה. זו הסיבה שכל הכספים בגין מכירת דירה שהתקבלה בירושה מועברים לאחים בקיזוז ההוצאות הנלוות.

דירה בירושה בין אחים

נושאים כספיים עלולים ליצור מחלוקות בין אחים ולכן עורך הדין לענייני משפחה מציע תמיד כמה דרכים הוגנות לפתרון המחלוקות האלו. כאשר מוכרים דירה לקונה חיצוני, מקבלים את מלוא הכספים ומחלקים את הכסף באופן שווה, אך אם אחד האחים מעוניין לרכוש אותה מבצעים כמה שלבים:

  1. מזמינים דוח שמאי שקובע את שווי הנכס במועד זה.
  2. על פי כמות האחים, על האח שרוכש את הנכס לשלם לכל אחד מהם את החלק היחסי.
  3. לאחר השלמת התהליך, בעל הנכס החדש נרשם בטאבו.

מכירת דירה שהתקבלה בירושה עלולה להיות מורכבת ולכן יש להיעזר בעו"ד.