נדל"ן-X - דירות למכירה

נדל"ן:

משכנתאות:

בדק בית:

שמאות מקרקעין

שמאי המקרקעין הוא מעין מורה נבוכים המבין את הכוחות המגוונים המשפיעים על נכסי הנכסים בישראל.

שוק הנדל"ן בישראל הוא שוק מורכב ומתוחכם, בו תחום שמאות מקרקעין מהווה חולייה מרכזית וחשובה עבור משקיעים, חברות, מוסדות ואנשים פרטיים המעוניינים לרכוש או למכור נכסי דלא ניידי. שמאי מקרקעין הוא מעין מורה נבוכים המבין את הכוחות המגוונים המשפיעים על נכסי הנדל"ן בישראל.

שמאות מקרקעין הוא תחום צעיר שהתפתח מאוד בעשורים האחרונים, זאת לנוכח חשיבותו של תחום זה במשק הישראלי, והצורך הגובר בשירותיהם של שמאי מקרקעין, אשר קנו את מעמדם בין המקצועות החופשיים.

המאמר הבא, מבקש לברר מהו תפקידו של שמאי המקרקעין ומדוע מוסדות ואנשים פרטיים זקוקים לשירותי שמאות מקרקעין.

מהי שמאות מקרקעין?

שמאות מקרקעין הוא מקצוע דינאמי, העוסק בהערכת שווי השוק של נכסי נדל"ן ומקרקעין. אופיו ההטרוגני של שוק המקרקעין בו לכל נכס יש תג מחיר שונה, הביא לצורך של משקיעים מוסדיים ופרטיים בהערכת שוויים של נכסי הנדל"ן בישראל. הערכת שמאי מקצועית, נעשית על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ומתבצעת בהתאם לחוק שמאי מקרקעין.

מקצוע השמאות בישראל נמצא תחת פיקוחה של מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים הישראלי, ותחת פיקוחה של לשכת שמאי מקרקעין.

בכדי לרכוש תעודת מוסמך בתחום שמאות מקרקעין, יש לעבור הכשרה מקצועית בתחום מטעם המועצה לשמאות מקרקעין בישראל, ולהיות רשום בלשכת שמאי המקרקעין.

מהו תפקידו של שמאי מקרקעין מוסמך?

שמאי מקרקעין מוסמך אמון בין היתר על התפקידים הבאים:

 • עריכת שומות בתחום המקרקעין לחברות ביטוח, בנקים, תאגידים ואנשים פרטיים.
 • בוררות בתחום הנדל"ן וכן קביעת היטל השבחה לנכס.
 • הענקת חוות דעת מקצועית לתשקיפים בוועדות ערר של מס שבח מקרקעין ומס רכוש.
 • הענקת חוות דעת לתשקיפים בעת הנפקות בבורסה.
 • הערכת שווי דמי חכירה והסכמה בעסקאות של מנהל מקרקעי ישראל.
 • עריכת טבלאות איזון של תב"ע (תוכנית בנין עיר).

אילו שירותי שמאות מקרקעין ישנם?

כיום, ניתן למצוא מגוון שירותי שמאות מקרקעין, לרבות הבאים:

ייעוץ והכוונה מקצועית בתחום שמאות מקרקעין לפני קניית נכסים, הערכת פיצויי ירידת ערך, הערכת פיצויי הפקעה, הערכת דמי היתר, הערכת קרקעות, נחלות ומשקים, הערכת זכויות בנייה, ערעורים על שומות, הערכת נכס בדמי מפתח, הערכת זכויות בגג, ערעור על מס שבח מקרקעין, הערכה למען חלוקת נכסים בין יורשים, הערכות לדיור מוגן ובתי אבות, והערכת שמאי למטרת כינוס נכסים ופשיטת רגל.

מה כולל דו"ח שמאי?

במרבית המקרים דו"ח של שמאות מקרקעין יכלול את הסעיפים הבאים:

 • בדיקה המוודאת כי אין היטלים או מיסים החלים על הנכס.
 • בדיקה המוודאת מהן תוכניות הבניין בעיר, וכי אלו תקפות לנכס הנרכש.
 • בדיקת האפשרויות להשבחת הנכס.
 • עריכת השוואה בין מצב הבניה בפועל ובין תיק תוכניות הבנייה והיתרי הבנייה של העירייה.
 • בדיקת תחום הקניין של הנכס.
 • הערכה ובדיקה של ההשלכות העשויות להשפיע על איכות החיים בסביבת הנכס ועל ערך הנכס.

מדוע אנשים זקוקים לחוות דעת של שמאי?

במרבית המקרים אנשים פרטיים או מוסדות זקוקים לחוות דעתו של שמאי הבקיא בחוק שמאות מקרקעין בישראל למען המטרות הבאות:

 • הערכת שמאי לפני קנייה או מכירה של נכס.
 • חוות דעת חיצונית עבור מוסדות פיננסיים טרם הענקת משכנתאות לפרטיים.
 • הערכת השווי של מקרקעין למען דוחו"ת כספיים של חברות בע"מ.
 • הכנת טבלאות איזון.
 • למען הפחתת מיסי מקרקעין והיטל השבחה.

לסיכום, אם ברצונכם לרכוש נכס מקרקעין פנו אל יועץ שמאות מקרקעין מוסמך להערכת הנכס.

© 2005-2019 נדלן-x - דירות למכירה - כל הזכויות שמורות · שמאות מקרקעין - נדלניקס