נדל"ן-X - דירות למכירה

נדל"ן:

משכנתאות:

בדק בית:

מיחזור משכנתא

לקיחת משכנתא, מטבע הדברים, היא אחד הצעדים החיוניים בדרך לרכישת דירה, אם לא המשמעותי מכולם.

לקיחת משכנתא, מטבע הדברים, היא אחד הצעדים החיוניים בדרך לרכישת דירה, אם לא המשמעותי מכולם. וכך, משכנתא ממוצעת תיפרס על פני עשרות שנים, בהחזר קבוע או משתנה, ותסייע להתמודד עם החסם העיקרי בדרך לרכישה המיוחלת, והוא זה הכלכלי. עם זאת, ברור שבתקופה זו ייתכנו שינויים בתחום המשכנתאות או הנדל''ן, כמו גם ביכולת ההחזר של לוקח המשכנתא. וכאן בדיוק מתחילים לדבר על מיחזור משכנתא.

מהו מיחזור משכנתא?

ברמה הכללית, מיחזור משכנתא הוא מצב בו משנים את התנאים העיקריים של הלוואת משכנתא שנלקחה, כאשר השינוי ניעשה במהלך תקופת ההחזר. כפי שרמזנו מעלה, עשויות להיות לצורך הזה לא מעט סיבות, ובכלל זה שינויים בגובה ריבית הפריים, במדד המחירים לצרכן, בשער הדולר או במצב חשבון הבנק של נוטלי המשכנתא.

בהתאם לתמורות אלה, מחליטים על אופן המיחזור, שכולל בתוכו לרוב הגדרה מחדש של גובה ההחזר החודשי, מה שמשפיע גם על פרק הזמן שנותר עד להשבת ההלוואה. שינויים אפשריים אחרים הם באורך תקופת ההלוואה, גובה המשכנתא, הרכב המסלולים שלה ותנאים "טכניים" שלה, דוגמת הריבית, שיטת ההחזר וכיוצא בזה.

כך זה מתבצע בפועל

חשוב לתת את הדעת על כך שמבחינה מעשית, הליך מיחזור המשכנתא מבוסס על סילוקה של המשכנתא הקודמת, וחתימת הסכם חדש אל מול הגורם שמעניק אותה. אין הכוונה, כמובן, שנדרש לשלם את כל הכספים שעוד נותרו לשלם על המשכנתא (אלה הרי מגיעים לסכומים של עשרות או מאות אלפי שקלים), אלא שיש להעביר לבנק עמלה בגין פירעון מוקדם של המשכנתא.

באילו סכומים מדובר? ובכן, קשה עד בלתי אפשרי לתת תשובה חד משמעית לכך, שעה שכל הסכם משכנתא כולל בתוכו תנאים שונים בתכלית. מה שכן, בעקבות ביטול מס הבולים בשנת 2005, ניכר כי סכומים אלה אינם משמעותיים יתר על המידה. הוצאה אחרת, שלעיתים ניתן להתמקח אל מול המוסד הפיננסי ולבטל אותה לחלוטין, היא דמי עלות פתיחת התיק. כאן, מדובר על סכומים נמוכים עוד יותר.

ואגב, חשוב מאד להדגיש שאין זו חובה לפנות אך ורק לבנק בו לקחו את המשכנתא הראשונית. אדרבא, לא פעם מתברר כי ההצעות של הבנקים המתחרים, עקב הרצון לגייס לקוחות חדשים, עשויות להיות משתלמות פי כמה. על כל פנים, על מנת לדעת כי ההחלטה שמקבלים היא המשתלמת ביותר, נדרש לבחון הצעות של יותר מגורם אחד, וכן לקבל ייעוץ מקיף, כפי שנראה מיד.

הדרך להחלטה הכלכלית הנכונה

יש להדגיש, בנקודה הזו, כי מיחזור משכנתא כולל בתוכו אפשרות לשיפור משמעותי של תנאי ההלוואה, ויכולת להפוך אותה לפשוטה מעט יותר. מנגד, כאשר לא מתכננים כראוי את ההלוואה החדשה, עלול להיווצר מצב של הרעה בתנאים. מכאן, נובע בהכרח שחשוב להשקיע מחשבה לא מבוטלת בבחירת המשכנתא ה"חדשה", וזאת על מנת להפיק ממנה את המיטב.

דרך יעילה לעשות זאת היא באמצעות קבלת ייעוץ מקיף מגורמים בתחום המשכנתאות, שיכולים לפעול במסגרת הבנקים אך גם באופן חיצוני להם. מכיוון שהשינויים בתחום הם דינמיים, ועקב הצורך להתאים את המשכנתא למצב הכספי של המשלמים אותה בנקודת הזמן הנוכחית, אין כאן תשובה חד משמעית. כל מקרה נשקל לגופו, על פי שורה ארוכה של משתנים, ומתוך מטרה ברורה ללכת לקראתו של הלקוח.

© 2005-2019 נדלן-x - דירות למכירה - כל הזכויות שמורות · מיחזור משכנתא