נדל"ן-X - דירות למכירה

נדל"ן:

משכנתאות:

בדק בית:

ליקויי בנייה

ליקויי בנייה בנכס אותו הינך קונה יכולים להפוך למסע ארוך של הוצאות ואי נעימויות. שווה לאתר ליקויי בנייה לפני מאשר להצטער אחרי.

איתור ליקויי בניה הוא הליך חשוב וקריטי לכל בעל נכס או חוכר נכס בישראל. מהנדסי בניין המתמחים בתחום של ביקורת מבנים צריכים להכיר בצורה מעמיקה ומקיפה את מערך החקיקה בתחום של ענף הבנייה ועליהם להפגין ניסיון עשיר בהליך איתור ליקויי בניה ופתרון של כשלים הנדסיים במבנים פרטיים וציבוריים. במאמר הבא, נפרט אודות הליך איתור ליקויי בניה.

מהם ליקוי בנייה?

ליקויי בניה מתאפיינים בחוסר התאמה בין הביצוע בפועל לבין תוכניות הבנייה או אי עמידה בתקנות התכנון והבניה, בדרישות התקנים הישראליים, בחוק החשמל, בחוזה, בתקנות הג"א, במפרט הטכני, בחוק המכר, בתוכניות הדירה וכן ביצוע ברמה נמוכה ולא מקצועית תוך שימוש בחומרים באיכות ירודה. ליקויי בנייה, אשר אינם מטופלים כראוי יכולים לגרום במקרים חמורים לסכנת חיים ובמקרים אחרים לירידה באיכות חייהם של הדיירים, ירידה בערך הנכס ובהפסד כספי רב ולכן חשוב לטפל בליקויים בזמן באמצעות הליך איתור ליקויי בניה הנעשה על ידי מהנדס בניין המאפשר לכם באמצעות דו"ח ביקורת מבנים להגיש תביעה כבילה בבית משפט.

אילו סוגי ליקויי בנייה קיימים?

ליקויי הבנייה האופייניים המתגלים במהלך בדיקת ליקויי בנייה הם הבאים:

  • ליקויי בניה המופיעים ברכיבים הנושאים בשלד המבנה – אלו הם ליקויים חמורים ובלתי הפיכים הפוגעים ביסודות של המבנה ויכולים לגרום להתמוטטותו של המבנה או לחוסר יציבות כתוצאה מליקויים כגון: מעקה פגום עקב אי ציות לתקן, נשירה של חיפויי קירות, סטייה של הקיר התומך, סדקים עבים הנוצרים בקירות הבית, מדרגות שנעקרו ממקומם ועוד.
  • ליקויי בניה המופיעים ברכיבים הבלתי נושאים של שלד המבנה – אלו הם ליקויים כגון רטיבויות וסדקים הנוצרים במבנה כתוצאה מדפורמציה המתרחשת ברכיבי המבנה לרבות: בגג המבנה ובתקרה ועלולים לפגוע בכושר הבידוד התרמי ובשלמות של חומרי המעטפת ועקב כך לגרום לרטיבות, להתרופפות ולעובש.
  • ליקויי בנייה בטיחותיים – אלו הם ליקויים המתרחשים בחלל מדרגות החוץ והפנים, במערכות לגילוי ומניעת התפשטות עשן, בממ"ד, במסעדים ובמעקות.
  • ליקויי בנייה קלים – אלו הם ליקויים אסתטיים או סטיות שאינן מסכנות חיים או פוגמות בתפקוד של דיירי הבית שניתן להתעלם מהם.
  • ליקויי בנייה אסתטיים – אלו הם ליקויים הפוגעים במראה החיצוני של הבית כגון: גימורי צבע לא מדויקים, מרצפות לא תואמות בצבע, טיח לא מיושר, עקמומיות וסטיות בחיפויים ובציפויים, סדקים בקירות ועוד.
  • ליקויי בניה הגורמים לפגיעה באיכות חיי הדיירים – אלו הם ליקויים המופיעים במערכות המבנה כגון: ניקוז, הספקת מים, אוורור, פגמים אקוסטיים או תרמיים, נזילות ורטיבויות, ליקויי ברכיבי המבנה כגון: חלונות ודלתות וליקויים בקונדנסציה.

כיצד ניתן לבצע הליך איתור ליקויי הבניה?

הליך איתור ליקויי בניה מקצועי מבוצע על ידי מהנדס בניין המתמחה בביקורת מבנים המבצע בדיקת ליקויי בנייה תוך שימוש בציוד דיגיטאלי מתקדם, אשר נועד לאתר מפגעים קיימים ופוטנציאליים בנכס הבנוי.

אילו תחומים נבדקים על ידי מהנדס הבניין במהלך בדיקת איתור ליקויי בניה?

במהלך איתור ליקויי הבניה נבדקים תחומי המבנה הבאים: בדיקת גג הנכס והתקרה, בדיקת תוכניות הבנייה של הנכס בהשוואה לתוצר הבנייה הסופי, בדיקת הריצוף, בדיקת צנרת מים, בדיקת חיפוי קירות החוץ, בדיקת חלונות ודלתות, בדיקת תקני חנייה ושטח החנייה, בדיקת מסעדים ומעקים, בדיקת חדרי מדרגות וחדר הכניסה, בדיקת מבנה חדר המעלית, בדיקת צנרת, בדיקת חשמל, בדיקת אקוסטיקה ורעש, בדיקת תפקודי מזגן, בדיקת תפקוד דודי שמש, בדיקת חדר משאבות, בדיקת הבטון, בדיקת מיפוי גזים ועוד.

במהלך בדיקת איתור ליקויי הבניה נעזר המהנדס בחוקים ובתקנים הבאים:

תקנות הג"א, תקנות התכנון והבנייה, מפרט המכר, הנחיות לתכנון חניה, כללי בטיחות לטובת המשתמשים במבנה, תקני בנייה ישראליים של מת"י, חוק ותקנות החשמל, חוק המכר, מפרט כללי מע"צ, משרד הביטחון ומשרד השיכון והבינוי לעבודות בנייה ועוד.

לסיכום, אם ברצונכם להבטיח את איכות חייכם, ערך נכסיכם ובריאותכם מוטב שתפנו אל מהנדס בניין מקצועי שיערוך בביתכם בדיקת איתור ליקויי בניה.

© 2005-2019 נדלן-x - דירות למכירה - כל הזכויות שמורות · ליקויי בנייה