נדל"ן-X - דירות למכירה

נדל"ן:

משכנתאות:

בדק בית:

כונס נכסים - קניית דירה

נושאים אותם כדאי להכיר בעת ביצוע פעולת קניית דירה או מכירת דירה שמקורן כונס נכסים.

שלב א' :חיפוש נכס מתאים

כאמור, הבנקים מעוניינים למכור את הדירות במהירות הרבה ביותר, אין הם משקיעם את אותם משאבים בתהליך המכירה כמו מתווכים או קבלנים. הבנק מפרסם את הנכסים הנמכרים דרך כונס נכסים במודעות בעיתונים או במדיה האלקטרונית (מכירה באינטרנט). מודעות אלו בדרך כלל אינן גדולות או מרכזיות ויש להיות מעורה בשוק בכדי לדעת היכן לחפש את אותן מודעות כונס נכסים חמקמקות.

כאן ניכנסים לוחות אינטרנט אשר מרכזים את מגוון ההצעות של הבנקים באמצעות כונס נכסים וחוסכות למחפש זמן ומאמץ רבים.

שלב ב': בדיקת הנכס

כאשר כונס נכסים מפרסם מודעה, היא כוללת את זמני הביקור האפשריים. הביקורים מרוכזים וקבועים מראש, לכן מומלץ למתעניין ולהכין רשימת תאריכים ולהתאים את לוח הזמנים שלכם לאחד מין המועדים האפשריים לביקור בנכס.

שלב ג': מתן הצעה

תהליך המכירה מאת כונס נכסים מתבצע על ידי מכרז במועד ידוע מראש.

זיכרו, אתם אמורים להשיג עיסקה טובה ולכן ההצעה שאתם מגישים צריכה להיות בהתאם. מצד אחד ההצעה צריכה להיות בגובה הגיוני אך מצד שני לא גבוהה מדי, אחרי הכל אתם מחפשים עיסקה טובה.

רצוי ומומלץ לא להיחפז, לבדוק היטב את שוק הנדלן ולקבל תמונה ברורה על רמת המחירים ורק אז להתחיל את שלב הגשת ההצעות. אחרי הכל, לרובנו, רכישת דירה היא הצעד הפיננסי המשמעותי ביותר שנעשה והוא מלווה אותנו לאורך שנים רבות.

תהליך מתן ההצעה:

  1. טופס הצעה: טופס שמנפיק הבנק בו יש למלא את הפרטים שלכם.
  2. שיק בנקאי או ערבות בנקאית: יחד עם כל הצעה יש לצרף שיק או ערבות בנקאית בגובה של 10%-5% מסכום ההצעה. במידה וזכיתם במכרז אך חזרתם בכם מכוונתכם לרכוש את הנכס, רשאי עורך המכרז לחלוט את הערבות.
  3. חוזה מכר : החוזה מסופק על ידי עורך המכרז, החוזה מכיל את תנאי המכירה על פרטיה השונים.

שלב ד' : התמחרות

בשלב זה עורך המכרז התמחרות בין מספר מציעים שהגישו את ההצעות הגבוהות ביותר.

המציעים מזומנים אל משרדו ובהליך של מכירה פומבית מציע כל אחד מהמעונינים את מחירו עד אשר מציע אחד הצדדים את ההצעה הגבוהה ביותר ואף מתמודד אינו מציע סכום גבוהה יותר.

שלב ההתמחרות אינו קיים בכל המכרזים, על כך מחליט עורך המכרז ויש לברר עימו אם ישנה כוונה לבצע שלב זה.

שלב ה' : אישור מכירה

הזוכה חותם על חוזה המכר שנוסח והתקבל בשלב מתן ההצעה. עורך המכרז פונה אל ראש ההוצאה לפועל בכדי לקבל אישור על מכירת הנכס ובמידה ואין שיעבודים או בעיות כל שהן מבוצעת עיסקת של הנכס מיידי אותו כונס נכסים שפרסם את הנכס לידי הקונה.

© 2005-2019 נדלן-x - דירות למכירה - כל הזכויות שמורות · כונס נכסים - קניית דירה